Chủ tịch Hồ Đức Lam tiếp tục muốn thoái 1 triệu cổ phiếu RDP của Rạng Đông Holding

Ông Hồ Đức Lam - Chủ tịch HĐQT Rạng Đông Holding, tiếp tục đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu RDP trong khoảng thời gian từ ngày 29/5 - 27/6