Hãng công nghệ Apple dừng dự án xe điện vì lý do gì?

Hãng công nghệ Apple đã dừng kế hoạch sản xuất xe điện sau 10 năm theo đuổi.